شرکت گزینه در سال 1367 تأسیس گردید. دیدگاه بنیادی اعضای شرکت از ابتدا نقش آفرینی در چرخه کامل توسعه پایدار سرزمین بوده است.

پروژه‌ها

نظارت مجتمع مسکونی تابناک

نظارت مجتمع مسکونی تابناک

مجموعه تابناک در محله‌ی ولنجک تهران واقع شده است. نظارت این پروژه توسط مهندسین مشاور گزینه از سال 1398 صورت گرفته است.

ساختمان پلاسکو تهران

ساختمان پلاسکو تهران

د. در سال 1397 مسابقه معماری برای طراحی ساختمان جدید برج پلاسکو که پس از این حادثه تبدیل به یک پروژه ملی شده بود، برگزار گردید و طرح حاضردر این مسابقه رتبه دوم را کسب نمود. پس از چند مرحله بررسی در نهایت این طرح به عنوان طرح نهایی برای ساخت توسط مسئولین و داوران انتخاب شد.

پردیس نور

مجموعه مسکونی – تجاری پردیس نور

مجموعه پردیس نور مجموعه ای است مسکونی که عملکرد آن در قالب یک شهرک و یا محله کوچک پیشبینی شده است این مجموعه شامل چندین بنای نسبتا مستقل از یکدیگر بوده و کاربریهای تجاری- خدماتی و عملکردهای عمومی، در لبه های سایت و فصل مشترک آن با فضاهای شهری پیرامون جانمایی شده اند.

درجه بندی‌ها

جامعه مهندسان مشاور

عضویت در جامعه مهندسان مشاور از سال 1373

گواهینامه

گواهینامه ایزو 9001:2015

پایه یک

ساختمان‌های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی

پایه یک

ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی

پایه دو

طراحی شهری

پایه سه

فضای سبز

کارفرمایان