فرهنگی، آموزشی و درمانی

  • خانه هنرمندان ایران
  • موزه هنرهای معاصر زاهدان
  • مجتمع فرهنگی-هنری عسلویه
  • سرای محله احدزاده
  • مرکز تهرانشناسی
  • مجموعه فرهنگی، آموزشی، تجاری و پارکینگ نواب
  • مرکز توانبخشی استان تهران
  • مرکز توانبخشی استان گیلان