خانه هنرمندان ایران
زیربنا

3000 مترمربع

سال

1378

مکان

تهران

کارفرما

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی