مجموعه های اداری، تجاری و خدماتی

 • ساختمان شهرداری تالش
 • مرکز خرید و پذیرایی لواسان
 • سرای محله احدزاده
 • مجتمع تفریحی، فرهنگی و خدماتی پاسارگاد
 • ترمینال مسافری اسکله تدارکاتی جزیره خارگ
 • ساختمان ستادی دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • ساختمان چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه
 • سالن چندمنظوره فرودگاه خارگ
 • خدمات مشاوره و مهندسی و طراحی پروژه پردیس نور
 • ساختمان پلاسکو تهران
 • ساختمان اداری – تجاری بانک تجارت
 • مجتمع تجاری – اداری ترکمنستان تهران