ساختمان اداری تجاری پخش گل و گیاه تهران
مساحت

50000 مترمربع

زیربنا

20800 مترمربع

سال

1395

مکان

تهران، جاده مشهد

کارفرما

هیئت مدیره بازار گل و گیاه