ساختمان تجاری – اداری ظفر
مساحت

382 مترمربع

زیربنا

2425 مترمربع

سال

1392

مکان

تهران

کارفرما

بخش خصوصی

ساختمان اداری – تجاری ظفر در زمینی به مساحت 382 مترمربع در 9 طبقه با کاربری 4 طبقه پارکینگ زیرزمین 1 طبقه تجاری و 4 طبقه اداری در تقاطع خیابان های ظفر و همایون ساخته شده است. کار تخریب ساختمان قبلی در زمستان سال90 آغاز گردید و عملیات ساخت ساختمان جدید در بهار سال 93 به پایان رسید. از اهداف مهم مطرح شده در طراحی شهری این ساختمان، ارتباط بصری درون به بیرون و بالعکس آن با شهر می¬باشد. در این راستا، از طریق ایجاد عقب نشینی و آزاد سازی محدوده حیاط در جنوب ملک و تعلق آن به فضای شهری، تداوم حرکت پیاده در امتداد خیابان ظفر ادامه یافته که باعث ایجاد ارتباط مناسب بصری و فضایی با ساختمان و محدوده تجاری آن می¬گردد. ایجاد فضای سبز و ردیف درختان در امتداد جنوب به شمال خیابان همایون تداوم ارتباط پیاده راه اصلی خیابان ظفر با پیاده راه خیابان همایون و اتصال ورودی اصلی ساختمان در این راستا را به نحو مناسب و با چشم انداز جذاب میسر ساخته است. ایجاد احجام پیش آمده در نمای جنوبی و خصوصا طبقه سوم، باعث تأکید بیشتری بر حضور ساختمان در بدنه شهری شده است. استفاده از فضاهای سبز در تراس بام طبقه اول و بام سبز بر ارتباط بصری و تعامل بیشتر فضای سبز شهری و ساختمان افزوده است. ضمنا نمای خشکه چینی ساختمان تابش نور، باد و صوت را کنترل می کند. طراحی فضاهای داخلی با توجه به تقسیم بندی به بخش¬های مدیریتی، کارمندی و میانی در غالب فضاهای باز اداری صورت گرفته است. هسته ارتباط عمودی ساختمان به صورتی کاملا انعطاف¬پذیر فرصتی برای ایجاد فضاهای منعطف در قالب فضاهای سبز و تعاملات اجتماعی کارکنان را فراهم می سازد.