سالن چندمنظوره فرودگاه خارگ
مساحت

6800 مترمربع

زیربنا

1600 مترمربع

سال

1384

مکان

جزیره خارگ

کارفرما

مدیریت عملیات عمومی خارگ