سرای محله احدزاده
مساحت

5300 مترمربع

زیربنا

3800 مترمربع

سال

1396

مکان

تهران

کارفرما

شهرداری منطقه 4 تهران

با توجه به نقش و وظایف شهرداری محترم تهران در زمینه گسترش و حضور فعال شهروندان در عرصه های گوناگون و اجرای سیاست محله محوری و تحقق بخشیدن به ماده 71 قانون وظایف و تشکیلات شورای اسلامی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی دستور العمل ساماندهی مشارکت های اجتماعی در محلات شهر تهران  تصویب و ابلاغ گردیده اس در این راستا شهرداری ها اقدام به احداث فضاهایی با کاربری های مشخص اعم از فرهنگی و آموزشی تحت عنوان”سرای محله” نموده است.

با توجه به این امر منطقه چهار شهرداری تهران نیز اقدام به ایجاد فضاهایی درخور  و مناسب جهت ساماندهی و اجرای اهداف فرهنگی و آموزشی مذکور، در محلاات مختلف تحت حوزه خود نموده است که یکی از این محلات، محله نارمک و خیابان احدزاده است.