طراحی فاز یک و دو پروژه نمایشگاه BMW نیاوران
مساحت

515 مترمربع

سال

1395

مکان

تهران

کارفرما

پرشیا خودرو