طرح بهسازی آرامگاه خواهر امام و محدوده اطراف آن
مساحت

25 هکتار

سال

1390

مکان

رشت

کارفرما

شهرداری رشت