طرح تفصیلی جزیره خارگ
مساحت

2100 هکتار

سال

1381

مکان

جزیره خارگ

کارفرما

شرکت نفت فلات قاره