مجتمع تفریحی، فرهنگی و خدماتی پاسارگاد
مساحت

14600 مترمربع

سال

1387

مکان

تهران

کارفرما

بانک پاسارگاد