مجتمع فرهنگی-هنری عسلویه
مساحت

2500 مترمربع

زیربنا

7000 مترمربع

سال

1387

مکان

عسلویه

کارفرما

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی