مجموعه استخر و سونا شهرک تفریحی توریستی باری
مساحت

3 هکتار

زیربنا

6000 مترمربع

سال

1380

مکان

ارومیه

کارفرما

بخش خصوصی