مجموعه ورزشی و سرای محله قنات کوثر
مساحت

1200 مترمربع

زیربنا

5300 مترمربع

سال

1396

مکان

تهران

کارفرما

شهرداری منطقه 4 تهران