مطالعات طرح جامع گردشگری جزیره مینو
مساحت

23 کیلومترمربع

سال

1384

مکان

خوزستان

کارفرما

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری