موزه هنرهای معاصر زاهدان
مساحت

2930 مترمربع

زیربنا

5800 مترمربع

سال

1387

مکان

زاهدان

کارفرما

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی