هتل و مرکز تفریحی فرحزاد
مساحت

12000 مترمربع

زیربنا

16000 مترمربع

سال

1377

مکان

تهران

کارفرما

بخش خصوصی