هتل چهار ستاره ماهشهر (شهرک بعثت)
مساحت

10 هکتار

زیربنا

14000 مترمربع

سال

1387

مکان

بندر امام خمینی

کارفرما

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی