پارک پردیسان قائم کرمان
مساحت

213 هکتار

سال

1386

مکان

کرمان

کارفرما

شهرداری کرمان