خدمات مدیریت (عامل چهارم)

 • مجتمع تفریحی، فرهنگی و ورزشی رازی
  مساحت

  24 هکتار

  زیربنا

  16000 مترمربع

  سال

  1372

  مکان

  تهران

  کارفرما

  شهرداری منطقه 11 تهران

 • تهیه طرح مطالعات ایرانگردی و جهانگردی آذربایجان غربی
  سال

  1382

  مکان

  آذربایجان غربی

  کارفرما

  سازمان ایرانگردی و جهانگردی آذربایجان غربی

 • پارکهای سنندج
  سال

  1382

  مکان

  سنندج

  کارفرما

  شهرداری سنندج

 • طرح توسعه دریاچه زریوار
  سال

  1382

  مکان

  کردستان

  کارفرما

  استانداری کردستان

 • مجتمع فرهنگی، هنری، پژوهشی و توریستی عشایر ایران
  سال

  1383

  مکان

  شیراز

  کارفرما

  سازمان عشایر استان فارس

 • مدیریت بر طرحهای غیرعمرانی جزیره خارگ شامل بیمارستان، فرودگاه، ساختمان اداری و …
  سال

  1384

  مکان

  جزیره خارگ

  کارفرما

  مدیریت عملیات عمومی

 • خدمات مشاور مادر طرح ساماندهی جزیره خارگ
  سال

  1384

  مکان

  جزیره خارگ

  کارفرما

  مدیریت عملیات عمومی

 • مدیریت بر تهیه طرح مجتمع تجاری، اداری و هتل سیدخندان
  سال

  1389

  مکان

  تهران

  کارفرما

  شرکت مخابرات ایران

 • کنترل مضاعف اسناد سیویل شهر جدید پرند
  مساحت

  553 هکتار

  سال

  1390

  مکان

  شهر جدید پرند

  کارفرما

  شرکت سهامی عمران شهر جدید پرند

 • مدیریت طرح شهرداری منطقه 12
  سال

  1391

  مکان

  تهران

  کارفرما

  شهرداری منطقه 12 تهران

 • مدیریت طرح شهرداری منطقه 7
  سال

  1392

  مکان

  تهران

  کارفرما

  شهرداری منطقه 7 تهران

 • عامل چهارم منطقه 12
  سال

  1393

  مکان

  تهران

  کارفرما

  شهرداری منطقه 12 تهران