مراکز فراغتی، تفریحی و پارکها

 • مجتمع اقامتی، فرهنگی، فراغتی کیاشهر، مجتمع گردشگری وارش
 • 7 قطعه بوستان در شهر جدید پردیس
 • باغ گلها
 • پارک جنگلی کیاشهر
 • پارکهای هشتگانه منطقه 15 تهران
 • پارک چهار باغ حیدر
 • هتل چهار ستاره ماهشهر (شهرک بعثت)
 • پارک سه دختران
 • پارک پردیسان قائم کرمان
 • تفرجگاه کوهستانی باشگاه دیپلماتیک وزارت امور خارجه
 • هتل و مرکز تفریحی فرحزاد
 • مجتمع کمپینگ بوجاق