مجموعه های اداری، تجاری و خدماتی

 • ساختمان چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه
 • ساختمان ستادی دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • ساختمان شهرداری تالش
 • ساختمان مرکزی شهرداری منطقه 20
 • سالن چندمنظوره فرودگاه خارگ
 • سرای محله احدزاده
 • طراحی فاز یک و دو پروژه نمایشگاه BMW نیاوران
 • کارخانه رینگ خودرو پارس
 • مجتمع بزرگ شوش
 • مجتمع تجاری – اداری ترکمنستان تهران
 • مجتمع تفریحی، فرهنگی و خدماتی پاسارگاد
 • مجتمع فرهنگی تجاری بانی‌بانه (بام‌شین)