طرح و مدیریت اجرا

  • مجموعه های مسکونی 4 الی 5 طبقه
  • مجموعه مسکونی آصف (عمارت زعفرانیه)
  • مجتمع مسکونی باغ آنا