فرهنگی، آموزشی و درمانی

  • کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی همدان
  • موزه هنرهای معاصر زاهدان
  • مجتمع فرهنگی-هنری عسلویه