مراکز فراغتی، تفریحی و پارکها

  • پارک ربیع مشهد
  • مجموعه تفریحی توریستی کاریز کیش
  • پارک دانشجو
  • پارک تولد
  • باشگاه دیپلماتیک وزارت امور خارجه
  • تالار آبگینه وزارت امور خارجه
  • مجتمع گردشگری–تفریحی گرک پس کلاردشت
  • مجتمع تفریحی-ورزشی ولیعصر
  • مجموعه تفریحی-توریستی باری
  • مجموعه بزرگ فراغتی-تفریحی رازی